header

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty:
– dokumenty firmowe (akty założycielskie, statuty, dokumentacja finansowa)
– umowy, kontrakty, pełnomocnictwa, zezwolenia
– akty notarialne, zaświadczenia
– ustawy, akty prawne, ekspertyzy
– dokumenty sądowe, postanowienia, orzeczenia, pisma procesowe itp.
– dyplomy i świadectwa szkolne
– dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego

Strona rozliczeniowa 1500 znaków, tłumaczenie przysięgłe 1125 znaków.