Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych

Nasz zespół

Jerzy Wrzesiński Tłumacz przysięgły i konferencyjny języka rosyjskiego

Magister filologii rosyjskiej, absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność tłumaczeniowa.

Ponad 30 lat doświadczenia w pracy tłumacza ustnego i pisemnego, w tym 20 lat pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tłumacz podczas oficjalnych spotkań na najwyższym szczeblu, podczas konferencji międzynarodowych w Polsce i za granicą. Wykonuje tłumaczenia m.in. dla Kancelarii Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resortów, spółek skarbu państwa, instytucji i urzędów, polskich i zagranicznych firm prywatnych, kancelarii prawnych oraz na potrzeby klientów indywidualnych.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla tłumaczy w zakresie prawa cywilnego i karnego, finansów, ubezpieczeń i innych.

Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Członek Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Michał Olędzki Tłumacz przysięgły i konferencyjny języka angielskiego

Absolwent studiów ekonomiczno-prawnych oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Słuchacz studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (specjalność rachunkowość i rewizja finansowa).

Uczestnik licznych kursów i szkoleń poświęconych pracy tłumacza (organizowanych m. in. przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS) oraz zagadnieniom związanym z rynkiem finansowym (organizowanych m. in. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we Współpracy ze Szkołą Główną Handlową).

Tłumacz licznych prac naukowych, artykułów i monografii m. in. z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych, jak również prawa ochrony danych osobowych (w szczególności Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz prawa karnego (w szczególności analizy porównawcze systemów prawa karnego).

Specjalizuje się w prawie bilansowym i podatkowym oraz zagadnieniach związanych z wyceną spółek kapitałowych.

Aktualnie w trakcie uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Tomasz Lewandowski Manager Kancelarii​

Zatrudniony w Kancelarii od 2010 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od niemal 30 lat związany z branżą konferencyjną i tłumaczeniową. Współpracował między innymi z wieloma stacjami telewizyjnymi podczas realizacji programów na żywo oraz na planach zdjęciowych. Specjalista z zakresu obsługi technicznej tłumaczeń symultanicznych.

W Kancelarii koordynuje kontakty z Klientami oraz tłumaczami, czuwa nad organizacją i obsługą spotkań oraz terminową i efektywną realizacją projektów. Prowadzi rejestry wykonanych tłumaczeń oraz dba o wszelkie sprawy administracyjne.​

Mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek, który pomimo codziennych obowiązków zawodowych na co dzień dba o ich bezpieczeństwo, wykształcenie i rozwój osobisty.

Napisz do nasKontakt

Adres
Zadzwoń
Napisz

kontakt(at)kancelariatlumaczy.pl