Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych

Tłumaczenia poświadczone. Tłumaczenia ustne w charakterze tłumacza przysięgłego

Czynności tłumacza przysięgłego

Oferujemy sporządzanie poświadczonych tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczenia ustne w charakterze tłumacza przysięgłego:

Sporządzanie poświadczonych tłumaczeń z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski:

  • wszelkich dokumentów urzędowych (zaświadczenia, odpisy, w szczególności odpisy wydawanych przez urzędy stanu cywilnego, wyciągi itp.),

  • dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego,

  • wszelkich dokumentów, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego (m.in. umowa spółki, umowa deweloperska, sprzedaż nieruchomości oraz wszelkie inne czynności dokonywane w formie aktu notarialnego),

  • dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa szkolne itp.,

  • dokumenty pojazdu (import samochodu).

Tłumaczenia ustne w charakterze tłumacza przysięgłego podczas czynności przeprowadzanych z udziałem osoby niewładającej językiem polskim:

  • podczas czynności dokonywanych z udziałem notariusza (czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz m.in. tłumaczenie podczas zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia).

Czynności tłumacza przysięgłego wyceniane są zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 2019.07.17) oraz Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Napisz do nasKontakt

Adres
Zadzwoń
Napisz

kontakt(at)kancelariatlumaczy.pl