Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych

Tłumaczenia dokumentów finansowych, tekstów prawnych i prawniczych oraz technicznych

Tłumaczenia pisemne

Oferujemy tłumaczenie wszelkiego rodzaju tekstów i dokumentów w trzech głównych obszarach specjalizacji: finanse, prawo i teksty techniczne.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach w relacji rosyjski - angielski - polski, jednak współpracujemy również z tłumaczami innych języków – ukraińskiego, białoruskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i innych.

Tłumaczenia tekstów i dokumentów finansowych:

 • sprawozdania finansowe (zgodnie z MSSR, MSR, U.S. GAAP oraz standardami rachunkowości obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej oraz w państwach rosyjskojęzycznych),

 • opinie i raporty biegłego rewidenta,

 • raporty i rekomendacje z audytów podatkowych,

 • raporty z wyceny spółek,

 • prospekty emisyjne,

 • raporty z oceny projektów inwestycyjnych,

oraz wszelkie inne teksty i dokumenty, w zależności od potrzeb Klienta.

 

Tłumaczenia dokumentów i tekstów prawnych i prawniczych:

 • umowy (handlowe, kredytowe, umowy pożyczki, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, NDA, powierzenie przetwarzania danych osobowych itp.),

 • dokumentacja przetargowa,

 • dokumenty korporacyjne spółek (statut, umowa spółki, regulaminy itp.),

 • wszelkie dokumenty sądowe i urzędowe (zaświadczenia, postanowienia, decyzje itp.).

 • akty prawa krajowego i Unii Europejskiej,

 • prace naukowe – artykuły, monografie itp.,

 • analizy, opinie, ekspertyzy, 

oraz wszelkie inne teksty i dokumenty, w zależności od potrzeb Klienta.

 

Tłumaczenia dokumentów i tekstów technicznych, w szczególności OZE, gaz ziemny i ropa naftowa:

 • specyfikacje techniczne,

 • studia wykonalności,

 • instrukcje obsługi,

 • umowy na wykonanie / dostawę urządzeń zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych, 

 • artykuły naukowe (również monografie),

oraz wszelkie inne dokumenty i teksty, w zależności od potrzeb Klienta.

Napisz do nasKontakt

Adres
Zadzwoń
Napisz

kontakt(at)kancelariatlumaczy.pl